nagrzewnice master elektryczne

Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

nagrzewnice master elektryczne
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie cieplne emitowane j.